Paljonko on kotisiivouksen hinta Oulussa?

Tämän blogitekstin tarkoituksena on antaa neuvoja mitä kaikkea kannattaa kysyä siivousyritykseltä ennen sopimuksen allekirjoittamista ja mitä kotisiivous maksaa. Tässä blogitekstissä käsitellään kotisiivousta ja sen hinnoittelua Oulun seudulla. Tämän blogitekstin lukemalla saat käsityksen mikä on hintahaitari Oulun alueen siivousyrityksillä ja mitä kaikkea hinnat sisältää. Saat myös kattavasti tietoa mitä kaikkea tulisi muistaa, kun kilpailuttaa itselleen sopivaa kotisiivousta.

Kotisiivouksen hinta Oulun alueella

Kotisiivouksen hinta ilmoitetaan yleensä tuntihintana minkä yritys laskuttaa yhdestä työtunnista. Tämä ei kuitenkaan aina kerro koko totuutta siivouksen hinnasta, koska useilla yrityksillä on paljon muita kuluja mitkä laskutetaan tuntihinnan lisäksi. Tämän takia kannattaa olla tarkkana, kun kilpailuttaa itselle sopivaa kotisiivousta.

Oulun alueella kotisiivouksen tuntihinnat vaihtelevat noin 25€/h – 50€/h välillä. Tuntihintojen lisäksi yritykset voivat laskuttaa esimerkiksi matkakorvaukset, välineet, pesuaineet ja erillisen käyntimaksun. Lisäkustannuksien hinnat voi jokainen yritys määritellä itse ja niissäkin voi olla suuria eroja.

Kun etsit itsellesi sopivaa kotisiivousta kannattaa siis muistaa kysyä kaikki kulut josta yritys laskuttaa. Tämän jälkeen kannattaa laskea kaikki mainitut kulut yhteen ja vertailla sen jälkeen mitä siivous kokonaisuudessaan maksaa eri yrityksillä.

Me emme laskuta asiakkaita esimerkiksi välineistä ja pesuaineista, koska haluamme pitää hinnoittelun mahdollisimman yksinkertaisena. Hinnaston selkeys helpottaa asiakkaita ymmärtämään mitä siivous oikeasti maksaa eikä laskutuksen yhteydessä tule asiakkaalle yllätyksiä. Voit tarkistaa kotisiivouksen hintalaskurista suuntaa antavan hinta-arvion, paljonko kotisiivouksen hinta voisi olla sinun kohdallasi.

Piilokuluja siivouslaskussa?

Siivouksen tuntihinta on helppo selvittää eri yrityksiltä, kun kilpailutat itsellesi sopivaa kotisiivousta. Yritykset voi laskuttaa kuitenkin paljon muustakin, kun pelkästä tuntihinnasta. Siivouskäynnistä voidaan laskuttaa esimerkiksi käyntimaksu jonka hinta voi vaihdella paljon. Lisäksi yritys voi laskuttaa sinua heidän välineistä ja pesuaineista jos ne on käytössä. Yritys voi myös laskuttaa esimerkiksi peruutetusta tai siirretystä siivousajasta. Kaikkien lisäkulujen hinnat vaihtelevat yrityskohtaisesti ja on myös olemassa yrityksiä jotka laskuttaa vain toteutuneiden työtuntien mukaan ilman mitään lisäkuluja.

Minimilaskutusaika siivouspalveluissa

Yksi asia mikä mietityttää asiakkaita sopivaa kotisiivousta etsiessä on minilaskutusaika. Minimilaskutusaika tarkoittaa vähimmäisaikaa, jonka yritys laskuttaa kohteesta jokaisella kerralla. Tässäkin tapauksessa erilaisia vaihtoehtoja on paljon ja tämä asia kannattaa selvittää ennen sopimuksen kirjoittamista. Minimilaskutuaika vaihtelee yritysten välillä todella paljon ja joillakin yrityksillä sitä ei ole ollenkaan.

Jos yrityksen minimilaskutusaika on esimerkiksi kolme tuntia, voit joskus joutua maksamaan tekemättömästä työstä, mikäli siivoojalle ei riitä töitä koko kolmen tunnin ajalle ja hän poistuu kohteesta aiemmin.

Meidän minimilaskutusaika on meillä yksi tunti ja se on todettu sopivaksi myös asiakkaiden mielestä. Tämä käytäntö on mielestämme toimiva, koska alle tunnin siivouksia aika harvoin tehdään. Lisäksi alle tunnin siivoukset eivät ole yrityksille kovin kannattavia siirtymä aikojen takia, etenkin kun käytäntömme mukaan emme laskuta alle 10 kilometrin matkoista.

Saako hyvää halvalla ja onko kotisiivouksen korkea hinta takuu laadusta?

Kannattaa muistaa, että siivouksen hinta ei lähtökohtaisesti kerro vielä sen laadusta mitään. Tämän takia hinnan perusteella ei voi suoraan määritellä siivouksen laatua tai heikkoutta. Siivouspalvelun laatuun vaikuttaa monet erilliset tekijät ja niiden kokonaisuus määrittää lopputuloksen.

Siivouksen laatuun vaikuttaa esimerkiksi siivouksessa käytetyt välineet, pesuaineet, toimintamallit ja siivoukseen varattu aika. Mielestäni tärkein yksittäinen tekijä siivouksen laadun kannalta on silti työntekijä, hänen perehdytys ja vastuullisuus työtä tehdessä. Yksittäisen työntekijän siivouksen laatu kärsii, jos hänellä on esimerkiksi kiire tai siivouksen laadulliset tavoitteet ei ole tiedossa. Siivouksen laatuun vaikuttaa myös työntekijöiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Jos yritys ei tarjoa edellytyksiä työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin se näkyy yleensä suoraan myös laadussa.

Kysy ainakin nämä asiat ennenkuin allekirjoitat sopimuksen kotisiivouksesta

Mielestäni sopivaa kotisiivousta etsiessä kannattaa siihen käyttää hieman aikaa ja vaivaa. Kannattaa ensin miettiä itse, mitkä on sinun mielestäsi tärkeitä asioita ja tavoitteita hyvän palvelun ja kotisiivouksen osalta. Selvittämällä eri yritysten toimintamalleja ja hinnastoa saat kattavan käsityksen siitä, minkä yrityksen toiminta vastaa sinun toiveitasi parhaiten.

Yrityksiltä kannattaa ensin kysyä tuntihinta, minimilaskutusaika ja kaikki muut mahdolliset kustannukset, jotka lisätään lopulliseen laskuun. Hintojen yhteydessä kannattaa kysyä myös laskutetaanko esimerkiksi peruutetusta tai siirretystä siivousajasta jotain. Kannattaa myös kysyä käykö yrityksestä aina sama siivooja vai vaihtuuko siivooja samassa kohteessa usein. Käytännön kannalta tärkeitä asioita on esimerkiksi miten siivousajat sovitaan ja kenen välineitä siivouksessa käytetään.

Myös sopimuksen irtisanomisaika kannattaa varmistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos palvelu ei vastaa odotuksia tai et ole tyytyväinen yrityksen toimintaan, on hyvä tietää miten sopimuksen voi purkaa.

Hyvän palvelun tunnusmerkit

Mielestäni hyvän palveluntuottajan täytyy olla joustava ja luotettava. On täysin ymmärrettävää, että siivousaikoja joutuu joskus siirtämään tai perumaan erilaisten yllättävien muutosten vuoksi ja silloin joustavuus on ensiarvoisen tärkeää. Myös sovituista aikatauluista ja yhteisistä tavoitteista pitää pystyä pitämään kiinni ja silloin luotettavuus nousee esiin.

Asiakkaan ja palveluntuottajan välisen yhteistyön yksi tärkeimmistä asioista on tavoitettavuus ja asiakaspalvelu. Mielestäni yrityksessä pitäisi olla aina helposti tavoitettavissa joku henkilö keneen voi ottaa yhteyttä, kun jotain asiaa tai ongelmia ilmenee.